Go to Top

Блог

Блогът на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ гр. Русе

ПРОЕКТ „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е бенефициент по Проект 2020-BG01-КА116-078066 на тема „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“, по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ . В рамките на проекта 20 ученици от специалностите „Интериорен дизайн“, „Графичен Прочети още

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2020-2021 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е учсник в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Учениците от IX и X клас, които се обучават в тази форма имат възможност да преминат допълнително обучение по теория на професията, по чужд език по Прочети още

КЪТ ЗА ЧЕТЕНЕ В ГИМНАЗИЯТА НИ

С участието си в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда”, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе  създаде атрактивна неформална среда за учениците, която  провокира интереса им към четенето и към използването на книжни ресурси при подготовката на различни Прочети още

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка

Уважаеми родители, Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването Прочети още

Участие в крос-поход „Русенско поломие“

За поредна година ученици и преподаватели от гимназията ни с ръководител инж. Цв. Вълкова се включила в Крос-поход „Русенско поломие ‘2020“. Преминат бе 6 километров маршрут от Ивановски скални църкви до село Божичен. Учениците подновиха и туристическата маркировка по трасето.