Go to Top

Профил на купувача

Решение за откриване на процедура по договаряне за доставка на материали към ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

Решение за откриване на процедура по договаряне за доставка на материали към ПГСАГ „Пеньо Пенев“. Предвид закритата процедура за строителство поради липса на постъпили оферти е открита процедура по договаряне с ВИВТ ООД. Процедура по договаряне Покана ВИВТ ООД Покана Алеков импорт Покана Архос ООД

Обществена поръчка за доставка на материали в ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ “Пеньо Пенев”-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва:Прочети още