Go to Top

Профил на купувача

Заповед за отдаване под наем

На основание чл.16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и протокол, вх. №994/29.05.2020 г. на комисията за провеждане на Прочети още

Решение за откриване на процедура по договаряне за доставка на материали към ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

Решение за откриване на процедура по договаряне за доставка на материали към ПГСАГ „Пеньо Пенев“. Предвид закритата процедура за строителство поради липса на постъпили оферти е открита процедура по договаряне с ВИВТ ООД. Процедура по договаряне Покана ВИВТ ООД Покана Алеков импорт Покана Архос ООД

Обществена поръчка за доставка на материали в ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ “Пеньо Пенев”-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва:Прочети още