Go to Top

Приключени проекти

Представяне на приключените проекти в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

BUILD UP Skills EnerPro – Обучения по енергийна ефективност зa строителни специалисти

Подобряване на институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да преодолее дефицита в продължаващо професионално обучение на преподавателите.Прочети още

Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация

link icon

Проектът „Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучениеПрочети още

Проект – Квалификация и мотивация за конкурентно включване в пазара на труда

Проект – BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”   Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ стартира процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне Прочети още

„Латвийският опит в обучението на реставратори“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“. Проектът „Латвийският опит в обучението на реставратори“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучение, развиване на специфични знания и умения за преподаване и организиране на обучение за реставратори, надграждане на професионалните Прочети още

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ успешно се включи в проект „Ученически практики“

link icon

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПГСАГ „Пеньо Пенев“ успешно се включи в проект „Ученически практики“. В проекта се включиха ученици от специалностите „Строителство и архитектура“, „Интериорен дизайн“, „Системно програмиране“ и „Брокер на недвижими имоти“.  Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение Прочети още

„Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“. Проектът за мобилност на тема „Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“ е насочен към продължаващо професионално обучение и развитие на специфични умения за преподаване на възрастни на 10 лектори, които работят в Прочети още

„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Цели на проекта: 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от Прочети още

„Да направим привлекателна алеята на булеварда”

ПРОЕКТ НА ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ” – ГРАД РУСЕ Незавидното състояние на заобикалящата ни среда показва, че опазването и грижата за природата не е осъзната необходимост за повечето от нас. ПГСАГ „Пеньо Пенев” – гр.Русе се е ангажирала с екологичното възпитание на своите ученици, като част от цялостното възпитание на подрастващите. Прочети още