Go to Top

Проекти

Проект „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“

От 25.06. до 15.07.2017 г. по проектът „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“ КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ от Центъра за развитие на човешките ресурси 20 ученика бяха на обучение в Болоня / Италия /, и 20 в Керпен / Германия /. Презентация за обучението Прочети още

Проект „Спорт и отдих в училищния двор“ от НК „За чиста околна среда – 2016“, финансирана от ПУДООС

ЗДРАВЕ, СПОРТ И КРАСОТА В ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – град Русе За пореден път Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – град Русе, има повод за празнуване. Този път училището спечели проект на тема „Спорт и отдих в училищния двор“ от националната кампания „За чиста околна среда Прочети още

BUILD UP Skills EnerPro – Обучения по енергийна ефективност зa строителни специалисти

Подобряване на институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да преодолее дефицита в продължаващо професионално обучение на преподавателите.Прочети още

Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство

Проектът „Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство“ има за цел да покрие необходимостта от професионално надграждане на знания и умения на преподаватели и ръководители от професионални обучителни организации в строителството.Прочети още