Go to Top

Графици

2021-2022 учебна година

Програма по гражданско и здравно образование

Дневно разписание на училището /начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях/.

Контролни и класни I срок 2021/2022 г.

Консултации по предмети

График за работа с родители и училищна докумунтация

График Дежурства

2020-2021 учебна година

Програма по гражданско и здравно образование

Дневно разписание на училището /начало на учебния ден, продължителност на часовете и на почивките между тях/.

 

II учебен срок

Заповед за хибридна форма на обучение в сила от 01.05 до 28.05.2021 година

Контролни и класни II срок 2020/2021 г.

Седмично разписание на учебните часове

График за дежуство на учители

Консултации

График за работа с родители и ученици

Заповед на Директора на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе за преустановяване на присъствените учебни занятия от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Заповед и график за хибридна форма на обучение и разпределение на класните стаи по паралелки в сила от 18.03.2021 година

Заповед и дневно разписание на учебните занятия в сила от 04.02.2021 година

I учебен срок

Заповед за провеждане на  учебните занятия в електронна среда от разстояние в сила от 30.11.2020 година

Дневно разписание на учебните занятия в сила от 30.11.2020 година

Заповед за провеждане на  присъствени учебни занятия и в електронна среда от разстояние в сила от 23.11.2020 до 23.12.2020 година

Заповед за провеждане на  учебните занятия в електронна среда от разстояние в сила от 12.11.2020 година до 20.11.2020 година

Заповед за провеждане на  учебните занятия в електронна среда от разстояние в сила от 29.10.2020 година до 12.11.2020 година

Дневно разписание на учебните занятия в сила от 29.10.2020 година

 Консултации

График за работа с родители и ученици

Контролни и класни I срок 2020/2021 г.

2019-2020 учебна година

 Разписание на учебните часове за дистанционно обучение

II учебен срок

консултации

график за работа с родители и ученици

контролни и класни II срок 2019/2020 г.

I учебен срок

консултации
контролни и класни I срок 2019/2020 г.