Go to Top

Archives

Родителски срещи

Съгласно насоките за работа в системата на предучилищното и училищното образование и мерките за намаляване на разпространението на заразата с COVID19 родителските срещи за началото на учебната 2020-2021 година ще се провеждат в дистанционна форма, по утвърден от Директора ГРАФИК.

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ІIІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Списъци на приетите кандидати след III етап на класиране Строителство и архитектура Геодезия Транспортно строителство Компютърна графика Графичен дизайн Записването на класираните кандидати след трети етап е на 30.07.2020 г. то 8:00 до 19:00 часа.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

График на работното време на комисията за прием на заявления на ученици, завършили основно образование, за участие в трети етап на класиране за учебната 2020-2021 година. дата, ден от – до 24.07.2020г. петък 8:00 – 19:00 25.07.2020г. събота 9:00 – 13:00 26.07.2020г. неделя 9:00 – 13:00 27.07.2020г. понеделник 8:00 – 19:00 Списък Прочети още

Заповед за отдаване под наем

На основание чл.16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и протокол, вх. №994/29.05.2020 г. на комисията за провеждане на Прочети още

Записване на ученици след ІІ етап на класиране

Списъци на приетите кандидати след II етап на класиране Строителство и архитектура Геодезия Компютърна графика Интериорен дизайн Графичен дизайн Работното време на комисията за записване след втори етап на класиране дата, ден от – до 20.07.2020г. понеделник 8:00 – 19:00 21.07.2020г. вторник 8:00 – 19:00 22.07.2020г. сряда 8:00 – 19:00

Списъци на приетите кандидати след I етап на класиране

Списъци на приетите кандидати след I етап на класиране по специалности: Строителство и архитектура Компютърна графика Геодезия Транспортно строителство Интериорен дизайн Графичен дизайн Необходими документи: 1. Свидетелство за основно образование; 2. Медицинско свидетелство; 3. Копие от акт за раждане /може да се направи и при нас/.