Go to Top

Archives

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

Нашата гимназия участва в Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по Прочети още

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка

Уважаеми родители, Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването Прочети още

Участие в крос-поход „Русенско поломие“

За поредна година ученици и преподаватели от гимназията ни с ръководител инж. Цв. Вълкова се включила в Крос-поход „Русенско поломие ‘2020“. Преминат бе 6 километров маршрут от Ивановски скални църкви до село Божичен. Учениците подновиха и туристическата маркировка по трасето.

Родителски срещи

Съгласно насоките за работа в системата на предучилищното и училищното образование и мерките за намаляване на разпространението на заразата с COVID19 родителските срещи за началото на учебната 2020-2021 година ще се провеждат в дистанционна форма, по утвърден от Директора ГРАФИК.