Go to Top

Професионална гимназия по стрителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" град Русе

Добре дошли !

За ученици и учители

Училищен живот

Училищен живот

Училищен живот,

Проекти

Проекти

Европейски и държавни проекти, в които училището участва.

Последни новини

Всички новини

Резултати от подбор на крайни ползватели ученици по проект „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното образование“

Резултати от подбор на крайни ползватели ученици по проект „Усвояване на европейските стандарти за качество“

Екоакция по засаждане на цветя и дървета в обособената екозона в гимназията по проект „Спорт и отдих в училищния двор“, част от кампанията „За чиста околна среда-2016“, финансирана от МОСВ и ПУДООС.

Екоакция по засаждане на цветя и дървета в обособената екозона в гимназията по проект „Спорт и отдих в училищния двор“

Еко викторина, финално отчитане и пресконференция по проект „Спорт и отдих в училищния двор“ от НК „За чиста околна среда – 2016“, финансирана от ПУДООС

Еко викторина, финално отчитане и пресконференция по проект „Спорт и отдих в училищния двор“

Последно в Галерия

Разгледай всички