Go to Top

Стипендии на ученици

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици за учебната 2021-2022 гогина

Стипендии на ученици за I срок на учебната 2021/2022година.

Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици за учебната 2020-2021 гогина

Стипендии на ученици за I срок на учебната 2020/2021година.

Стипендии на ученици за II срок на учебната 2019/2020година.

Заповед за получаване на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4

Заповед за получаване на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 6

Стипендии на ученици за I срок на учебната 2019/2020година.

Критерии за получаване на стипендии. Показатели за класиране. Видове, размер и период на получаване на всеки вид стипендия. Необходими документи за кандидатсване.

Заповед и списък за получаване на стипендии

Стипендии на ученици за I срок на учебната 2018/2019година.

Критерии за получаване на стипендии. Показатели за класиране. Видове, размер и период на получаване на всеки вид стипендия. Необходими документи за кандидатсване.

Заповед и списък за получаване на стипендии

Стипендии на ученици за II срок на учебната 2017/2018година.

Критерии за получаване на стипендии

Заповед и списък за получаване на стипендии