Go to Top

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение за всички специалности

Учебна 2020-2021 годин

Заповед и график за сесия 01-02.2021г.
Списък на учениците в изпитната сесия.

Заповед и график за изпитна сесия
Списък на учениците включени в изпитната сесия

Самостоятелна форма на обучение за всички специалности

Учебна 2019-2020 година

Заповед и график за изпитна сесия Юли
Списък на учениците включени в изпитната сесия

Заповед за приравнителни изпити за X и XI клас на Сергей Маринов Начков

Заповед и график за изпитна сесия Май/Юни
Списък на учениците включени в изпитната сесия

Заповед и график за изпитна сесия Февруари/Март
Списък на учениците включени в изпитната сесия

Заповед за изпитна сесия
Списък на учениците включени в изпитната сесия
График за изпитна сесия

Учебна 2018-2019 година

Заповед, график и списъци за оформяне на годишни оценки за 2018-2019 учебна година

Заповед № 848-661/15.04.2019 изпитна сесия април-май 2019г.

Заповед №829-646/08.04.2019 изпитна сесия април-май 2019г.

Заповед за изпити през м. Март сесия 2018/2019 учебна година

Заповед за сесия 2018/2019 учебна година

График и списък за сесия 2018/2019 учебна година

Заповед и график юнска сесия 2017-2018 г.

Заповед и график на изпитна сесия януари 2017-2018 учебна година.

Промяна в заповед и график януарска сесия 2017-2018 учебна година