Go to Top

Свободни места за ученици1

Справка за свободните места

в паралелките на ПГСАГ „П. Пенев“ – град Русе

за учебната 2021-2022 година

 

Клас Специалност Форма на обучение Свободни места
VIII A Строителство и архитектура Дневна 0
VIII Б Компютърна графика Дневна 0
VIII ВГ Водно строителство Дуална 0
Строителство и архитектура Дуална 0
VIII ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
IХ A Строителство и архитектура Дневна 1
IХ Б Компютърна графика Дневна 0
IХ ВГ Транспортно строителство Дуална 1
Геодезия Дуална 0
IХ ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
X A Строителство и архитектура Дневна 0
X Б Компютърна графика Дневна 0
X ВГ Транспортно строителство Дуална 2
Геодезия Дуална 0
X ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
XI A Строителство и архитектура Дневна 0
XI БГ Архитектурна реставрация Дуална 0
Геодезия Дуална 0
XI В Компютърна графика Дневна 1
XI ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
XІI A Строителство и архитектура Дневна 4
XІI Б Архитектурна реставрация Дневна 3
XІI В Маркшайдерство Дуална 11