Go to Top

Свободни места за ученици1

Справка за свободните места в паралелките
на ПГСАГ „П. Пенев“ – град Русе за учебната 2020-2021 година

 

Клас Специалност Форма на обучение Свободни места
VIII A Строителство и архитектура Дневна 0
VIII Б Компютърна графика Дневна 1
VIII ВГ Транспортно строителство Дуална 0
Геодезия Дуална 0
VIII ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
IХ A Строителство и архитектура Дневна 0
IХ Б Компютърна графика Дневна 0
IХ ВГ Транспортно строителство Дуална 3
Геодезия Дуална 0
IХ ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
X A Строителство и архитектура Дневна 0
X БГ Архитектурна реставрация Дуална 0
Геодезия Дуална 0
X В Компютърна графика Дневна 0
X ДИ Интериорен дизайн Дневна 0
Графичен дизайн Дневна 0
XІ A Строителство и архитектура Дневна 4
XІ Б Архитектурна реставрация Дневна 3
XІ В Маркшайдерство Дуална 11
XІІ Г Компютърна графика Дневна 1
XІI Д Интериорен дизайн Дневна 3