Go to Top

Проект „Усвояване на европейския опит за предоставяне на качествено професионално обучение на възрастни“

ЦПО към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе е бенефициент по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, с проект №2019-BG01-KA104061542 , договор №КА104/АЕ-51/17.06.2019г.

В изпълнение на проекта „Усвояване на европейския опит за предоставяне на качествено професионално обучение на възрастни“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ осем преподаватели и лектори към ЦПО към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе ще се запознаят с португалския опит при обучение на възрастни, за да подобрят своите умения и да прилагат в предстоящата си дейност.

Финална презентация

Критерии за подбор на персонал:
1. Съвпадение на допустимост на кандидата с целевата група за мобилност;
2. Преподаватели / лектори в ЦПО към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе;
3. Професионален опит – минимум 1 (една) година;
4. Езикови компетентности – Английски език – ниво А1;
5. Участие в други проекти на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе;
6. Спазване на трудовата дисциплина;
7. Предстоящо пенсиониране – до 3 (три) години от мобилността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ И ЛЕКТОРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ:
1. Заявление, по образец – Заявление за кандидатстване на преподаватели;
2. Мотивационно писмо;
3. Документ за владеене на работен език – английски език;
4. CV /автобиография/;
5. Справка за професионален опит/ копие от трудова книжка.
Срок за подаване на документи за кандидатстване – от 15.07.2019г.  до 15.08.2019г. в канцеларията на гимназията.

Протокол от подбор на крайни ползватели

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *