Go to Top

История

ТОВА СМЕ НИЕ

1948 г. – Школа за строителни кадри. Всяка година от нея излизат 120 – 160 младежи с добра професионална квалификация.

1957 г. – Школата придобива статут на ПТУ по градостроителство с 2 – годишен курс на обучение и преминава на подчинение на Министерството на просветата.

1962 г. – за първи път са приети ученици в техническа паралелка с 4 – годишен курс на обучение по специалност „СА“.

1964 г. – със заповед на МНП учебното заведение се разделя на техникум по архитектура и строителство (който бързо издига своя авторитет и се нарежда между елитните русенски училища) и ПТУ по строителство, което което от своя страна през 70 г. прераства в СПТУ.

1969 г. – започва строителство на нов учебен корпус по проект на учители и възпитаници.

1976 г. – ТСА и СПТУ по строителство отново се сливат под името на ТИС „Пеньо Пенев“ с 4 и 3 – годишен курс на обучение.

През годините – учебното заведение се развива. Обогатява се неговия сграден фонд и учебно-производсвена база. Построени са учебни работилници, полигон за ПСМ, столова за учители и ученици, общежитие и др.

2003 г. – училището чества 55 – годишен юбилей вече като ПГСАГ (Професионална Гимназия по Строителство и Архитектура).

Тенденции за развитие

Днес ПГСАГ „Пеньо Пенев“ продължава да отстоява своите традиции и се стреми да отговори най – адекватно на предизвикателствата на евроинтеграцията. От 2001 г. стартира специалността „Строителен техник“, която напълно съответства на европейските стандарти, а обучението се осъществява по специални учебни модули на програмата „ФА? “ и утвърдени от МОН учебни програми. През 2004 г. се разкрива специалност „Сухо строителство“, която въвежда съвременни технологии. Съпоставят се традиционни и съвременни методи на строителството. Сравняват се тяхната рентабилност и екологична търпимост.

Висококвалифицираният преподавателски състав изгражда у учениците усет към новото, афинитет към стойностното. Придобитата практическа и теоретична професионална компетентност, засиленото чуждоезиково обучение и богатата общообразователна подготовка дават възможност на възпитаниците на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ по – лесно да се интегрират в обществото и да бъдат по – конкурентноспособни на трудовия пазар.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *