Go to Top

Действащи проекти

Представяне на действащите проекти в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

Проект „Усвояване на италианския опит за качествено обучение на възрастни“

ЦПО към Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е бенефициент по Проект 2020-1-BG01-КА104-078089 на тема „Усвояване наиталианския опит за качествено обучение на възрастни“, по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ . В рамките на проекта от 10 до 23 октомври 2021 Прочети още

Променен е срокът за кандидатстване по Проект „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“

Срокът за кандидатсване по ПРОЕКТ „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“ е удължен до 31.03.2021 година. Повече информация можете да намерите ТУК

ПРОЕКТ „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“

Презентация на мобилност проведена от 07.07.2021 до 24.07.2021 г. в град Болоня, Италия. Протоколи с обобщените резултати от окончетелно класиране на крайни ползватели – ученици по по Проект 2020-BG01-КА116-078066 направление „Строителство“ за мобилност Котбус – Германия направление „Дизайн“ за мобилност Болоня – Италия Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Прочети още

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2020-2021 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е учсник в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Учениците от IX и X клас, които се обучават в тази форма имат възможност да преминат допълнително обучение по теория на професията, по чужд език по Прочети още