Go to Top

Проекти

„Щастието – семпло решение за сложни проблеми“

На 14 и 15.01.2022г. в ПГСАГ „ Пеньо Пенев“ гр. Русе ,България, се състоя първата международна среща по проект 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031568 Happiness – simple solution to complex problems „Щастието – семпло решение за сложни проблеми“ по програмата Еразъм +  на ЕС. Партньори по проекта са няколко европейски държави – Словения, Словакия, Прочети още

Проект „Усвояване на италианския опит за качествено обучение на възрастни“

Презентация на мобилност проведена от 10.10.2021 до 23.10.2021 г. в град Неапол, Италия. ЦПО към Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е бенефициент по Проект 2020-1-BG01-КА104-078089 на тема „Усвояване наиталианския опит за качествено обучение на възрастни“, по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, ключова дейност 1 „Образователна мобилност Прочети още

ПОКАНА

ПГСАГ „П. Пенев“ обевява покана за включване в разработването на проекти на Национални учебни програми за специалности от професии от професионално направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“ и „Строителство“. Срок за подаване на заявления за участие – 01.06.2021 г. При проявен интерес тук можете да намерите повече информация.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване Прочети още

Променен е срокът за кандидатстване по Проект „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“

Срокът за кандидатсване по ПРОЕКТ „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“ е удължен до 31.03.2021 година. Повече информация можете да намерите ТУК

ПРОЕКТ „Усвояване на европейския опит в предоставяне на качествено професионално образование“

Презентация на мобилност проведена от 07.07.2021 до 24.07.2021 г. в град Болоня, Италия. Презентация на мобилност проведена от 27.06.2021 до 14.07.2021 г. в град Котбус, Германия. Протоколи с обобщените резултати от окончетелно класиране на крайни ползватели – ученици по по Проект 2020-BG01-КА116-078066 направление „Строителство“ за мобилност Котбус – Германия направление „Дизайн“ Прочети още

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

През учебната 2020-2021 година Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ е учсник в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Учениците от IX и X клас, които се обучават в тази форма имат възможност да преминат допълнително обучение по теория на професията, по чужд език по Прочети още

КЪТ ЗА ЧЕТЕНЕ В ГИМНАЗИЯТА НИ

С участието си в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда”, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе  създаде атрактивна неформална среда за учениците, която  провокира интереса им към четенето и към използването на книжни ресурси при подготовката на различни Прочети още