Go to Top

Профил на купувача

Обществена поръчка за доставка на услуги към ПГСАГ “Пеньо Пенев” по две обособени позиции

link icon

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ “Пеньо Пенев”-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на процедурата: Доставка на услуги за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе: Обособена позиция № Прочети още

Съобщение

Съобщение от комисията за избор на изпълнител по открита процедура за доставки и услуги за нуждите на ПГСАГ „Пеньо Пенев“: Отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 08.04.2014 от 10 часа, в стая 212.

Обществена поръчка за доставка на услуги към ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на процедурата: Доставка на услуги за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе: Обособена позиция № Прочети още

Обществена поръчка за доставка на материали за нуждите на ПГСАГ „Пеньо Пенев“

link icon

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на процедурата: Доставка на материали за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе: Обособена позиция № Прочети още

Обществена поръчка за доставка на оборудване

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ «Пеньо Пенев»-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва: Предмет на процедурата: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и обзавеждане за компютърни кабинети по обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на компютърни Прочети още

Oбществена поръчка за СМР на учебни кабинети ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе

link icon

Oбществена поръчка за СМР на учебни корпуси в ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе На основание по чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП, ПГСАГ «Пеньо Пенев»-Русе, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както Прочети още