Go to Top

Заповед за отдаване под наем

На основание чл.16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и протокол, вх. №994/29.05.2020 г. на комисията за провеждане на търг с тайно наддаване, във връзка с отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост с предоставени права за управление на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе.

CCI_000098

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *