Go to Top

Обществена поръчка за доставка на услуги към ПГСАГ „Пеньо Пенев“

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва:

Предмет на процедурата: Доставка на услуги за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе:
Обособена позиция № 1 – Провеждане на мотивационно обучение.
Обособена позиция № 2 – Организиране на информационни събития, отпечатване на рекламни материали.
Обособена позиция № 3 – Извършване на услуги по ел. поддръжка на сградните инсталации.
Обособена позиция № 4 – Извършване на охранителна дейност.
Обособена позиция № 5 – Извършване на технически надзор.
Обособена позиция № 6 – Извършване на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Обособена позиция № 7 – Извършване на дейности по изработване на изделия от ПДЧ плоскости.
Обособена позиция № 8 – Извършване на дейности по осигуряване на противопожарна защита на сградния фонд.
Решение за обществена поръчка
Обявление за Обществена поръчка за доставка на услуги
Документация за Обществена поръчка за доставка на услуги
Ръководство за информиране и публичност по обособена позиция номер 2
Уточнение към Обособена позиция №8

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *