Go to Top

Обществена поръчка за СМР по НП „Модернизация на материалната база в училище“

На основание по чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП, ПГСАГ «Пеньо Пенев»-Русе, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:
Предмет на процедурата: Извършване на СМР по НП „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“.
По обособени позиции:
1. „Дейности по енергийна ефективност“;
2. „Ремонт на покриви и санитарни възли“;
3.“Ремонт на отоплителна инсталация“

Публична покана
Спецификация на обособена позиция 1 и 3
Спецификация на обособена позиция 2
Документация СМР

Протоколи на комисията за избор на изпълнител

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *