Go to Top

Административни услуги

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г. задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, на интернет страницата са публикувани описанията на предоставените услуги от ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Формуляри на заявления може да изтеглите ТУК

Comments (2)

  • Илиева септември 25, 2019 - 11:48 am Отговор

    Здравейте. Интересува ме училището скоро ще има ли електронен дневник, така че родителите да сме „в час“ със случващото се?Благодаря предварително за отговора

    • админ октомври 12, 2019 - 1:11 pm Отговор

      Да, вече има. Поздрави!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *