Go to Top

Училищно настоятелство

Училищно настоятелство “ХХI век” бе създадено през 2001 година с основна задача да бъде в помощ на обучението и възпитанието на учениците от ПГСАГ ”Пеньо Пенев”. За  периода на своето съществуване то успя да осъществи част от амбициозната си програма.
Училищно настоятелство “ХХI век” живее с проблемите и болките на ПГСАГ “Пеньо Пенев” и винаги е готово да протегне ръка за помощ в подготовката на учениците от различните специалности, защото в тях е бъдещето.

Председател:
инж. Красимир Атанасов

членове:
инж. Йорданка Ненова
арх. Пламен Маринов
инж. Михаил Михайлов
инж. Искрен Веселинов
Искра Генева
Любомир Величков
Надка Денева
инж. Теодора Даскалова
Марияна Дочева
Иван Василев
инж. Кънчо Александров
проф. д-р Бранко Сотиров
Венелин Василев
Венцислав Дженев
Георги Маринов
Николай Нанов