Go to Top

Ученически съвет на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Ученическия съвет към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе за учебната 2020/2021 година

Председател: Ванеса Младенова Абрашева – XIА клас
Заместник – председател: Елина Яворова Пенева – XIIД
Секретар: Стела Красимирова Павлова – XД/И 

Членове:

 1. Валентин Иренов Маринов – VIIIА клас;
 2. Венци Венциславов Коев – VIIIБ клас;
 3. Дейвид Пламенов Иванов – VIIIВ/Г клас;
 4. Милица Велиславова Казанджиева – VIIIД/И клас;
 5. Деница Павлинова Стефанова – VIIIД/И клас;
 6. Диляра Ахмед Добруджан – IXА клас;
 7. Емирджан Мехмед Сюлейман – IXБ клас;
 8. Цветелина Евгениева Генчева – IXВ/Г клас;
 9. Виктория Станимирова Великова IXД/И клас;
 10. Богомил Симеонов Богомилов – XА клас;
 11. Юлия Николаева Николова – XБ/Г клас;
 12. Виктория Емилова Кирова – XВ клас;
 13. Павел Емилов Марков – XВ клас;
 14. Николай Стоянов – XД/И клас;
 15. Радостин Даниелов Великов – XIБ клас;
 16. Сиана Венциславова Цакова – XIВ клас;
 17. Есин Ерханова Ахмедова – XIIГ клас.

На 1 март, ние почитаме един от най-тачените български обичаи с хилядолетна традиция – Баба Марта. По този повод ученичките Вероника Николова от 10 ди клас и Стела Павлова от 10 ди клас изработиха мартеница.

На 3 март честваме националния празник на България. Този празник е символ не само на освободена, но и на обединена България. Символ на една силна нация с огромен потенциал, способна да играе основна роля в европейската и с

Да приветстваме инициативата на Стела Павлова от 10 ди клас и Виктория Великова 9ди, които подготвиха табло по повод 148 години от гибелта на Васил Левски

Днес 24 февруари е обявен за Ден на розовата фланелка-Световен ден за борба с тормоза в училище. Във връзка с това Стела Павлова от 10 ди клас от ученическия съвет в училище ПГСАГ Пеньо Пенев-Русе направи табло.

По повод Международния ден без тютюнопушене на 19.11. ученичката от ученическия съвет Стела Павлова от 10 ди клас е изработила табло.

По повод Международния ден за безопасен интернет ученичката от ученическия съвет Стела Павлова от 10 ди клас е изработила табло.

По повод Международния ден на доброволците на 05.12. ученичката от ученическия съвет Вероника Николова от 10 ди клас е изработила табло.

По повод на Световния ден на жертвите от пътнотранспортни произшествия на 15.11. ученичката от ученическия съвет Стела Павлова от 10 ди клас е изработила табло.

По повод Световния ден против насилието към жените на 25.11. ученика Николай Стоянов от 9 ди клас е изработил табло.(1)