Go to Top

Обществен съвет на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Протокол от проведено събрание на Обществен съвет към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе – 06.10.2021 г.

Протокол от проведено събрание на Обществен съвет към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе – 22.04.2021 г.

Протокол от проведено събрание на Обществен съвет към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе – 01.03.2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 2020 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 3-то тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 2-pо тримесечие на 2020 г.

Протокол от проведено събрание на Обществен съвет към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

ПОКАНА

На 25.11.2019 година (понеделник) от 17:30 часа в ПГСАГ „П. Пенев“, стая 210, ще се проведе събрание на родителите във връзка със сформирането на обществен съвет.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 4-то тримесечие на 2019 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 3-то тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 2-pо тримесечие на 2019 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 1-во тримесечие на 2019 г.

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 4-то тримесечие на 2018 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 3-то тримесечие на 2018 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 2-ро тримесечие на 2018 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 1-во тримесечие на 2018 г.

Заседание на Обществен съвет към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе на 11.05.2018 г.

DSC09846

Създадена е и фейсбук група „Обществен съвет към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе“

Покана за събрание с представителите на родителите, излъчени от Родителска среща за сформиране на  Обществен съвет на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе.
Покана

Протокол от събрание с представителите на родителите, излъчени от Родителска среща за сформиране на  Обществен съвет на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе.
Протокол1

Протокол за избор на поименен  състав на  Обществен съвет на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе.
Протокол2

Протокол от заседание на  Обществен съвет на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе /12.01.2018г./.
Протокол

Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 4-то тримесечие на 2017 г.
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 3-ро тримесечие на 2017 г,
Отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията за 2-ро тримесечие на 2017 г,

Протокол събрание УН XXI век