Go to Top

Задочна форма на обучение

Задочна форма на обучение

Прием след средно образование.

„Строителство и архитектура” – придобиване на III степен на професионална квалификация – „Строителен техник”.

Срок на обучение – 2 години.
Платена форма на обучение.

Заповед 131-87/ 13.10.2020 година на Директора на ПГСАГ „П. Пенев“ за утвърждаване на учебен план, график за провеждане на обучение и списъци на преподавателите и курсистите.

УЧЕБЕН ПЛАН
Първи курс – 2020/2021,2021/2022 учебни години
Втори курс – 2019/2020, 2020/2021 учебни години