Go to Top

Училищни клубове

Училищни групи по проект „Твоят час“

http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

Дейност / Име Тип занимание
1 Ателие по приложни техники Занимание по интереси
2 Български език и литература Обучителни затруднения
3 Български език и литература 1 Обучителни затруднения
4 Еколози в действие Занимание по интереси
5 Знам и творя в компютърния свят Занимание по интереси
6 Колективен спорт Занимание по интереси
7 Математика Обучителни затруднения
8 Математика 1 Обучителни затруднения
9 Математика 2 Обучителни затруднения
10 Математика 3 Обучителни затруднения
11 Русенска архитектура Занимание по интереси
12 Скулптура Занимание по интереси
13 Фитнес Занимание по интереси

Данни за публичните изяви

Скулптура
На 08.03.2017 г. от 15:30 часа в ателието по Скулптура на ПГСАГ „П. Пенев“ – гр. Русе се проведе втората представителна изява на ателие “Скулптура”, сформирано по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Даниел Кънчев Иванов.
Участници в дейността представиха в своебразна изложба изработените от тях проекти пред своите съученици и преподаватели. Учениците направиха демонстрация на овладяни от тях техники и умения, усвоени по време на участието си в извънкласните занимания.

Колективен спорт
На 23.03.2017 г. от 15:30 часа в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе междинна представителна изява на клуб  “Колективен спорт”.  Поканени бяха ученици и учители от гимназията.
Клубът е сформиран по проект „Твоят час”- BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на клуба е г-н Валентин Парашкевов.
Съгласно програмата, учениците – участници  от клуб “Колективен спорт” показаха изпълнения на елементи от волейболната техника, а именно: придвижване в игрището; подаване с две ръце отгоре и отдолу; изпълнение на горен и долен лицев начален удар; забиване и единична блокада. Беше направен преглед-обобщение на уменията. Отборна среща по волейбол сложи край на занятието.  Младежите си пожелаха успех за всички училищни и междуучилищни прояви.

Знам и творя в компютърния свят
На 28.03.2017 г. от 15:30 часа в стая 201 в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе финална представителна изява на клуб  „Знам и творя в компютърния свят“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител инж. Цветанка Вълкова.
Под ръководството на г-жа Вълкова и пред погледите на гости – съученици и преподаватели участниците в клуба, разделени на четири групи, демонстрираха изработени от тях програмни продукти.

Фитнес
На 29.03.2017 г. от 16:15 часа във физкултурния салон на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе финална представителна изява на клуб  „Фитнес“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Валентин Парашкевов.
Постиженията на участниците бяха тествани в индивидуални, щафетни и отборни игри. Чрез обективни критерии бе определен ученикът „Херкулес” за 2016/2017г.

Училищни клубове създадени по Проект „Успех“

1 Клуб Екологичен свят Теодора Минкова Атанасова
2 Клуб Здраве Пенка Илиева Йонкова
3 Клуб Екоклуб Цветанка Пенчева Вълкова
4 Клуб Опознай родината, за да я обикнеш! Румена Борисова Александрова
5 Клуб Русенската архитектура-минало, настояще и бъдеще Жасмина Докинова Ангелова-Ковачева
6 Ателие Грънчарство Ясен Павлов Тодоров
7 Арт студио Декоративна пластика Даниел Кънчев Иванов

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *