Go to Top

Проект „Твоят час“

За втора учебна година гимназията ни се включи активно в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Тази година са сформирани 15 групи от ученици – 5 за преодоляване на обучителни затруднения и 10 за занимания по интереси.
Функционира съвет „Твоят час“, който подпомага дейнбостта на групите.

За по-вече информация

Изложба

От 19.04.2018г. 17:30 часа в Худойествена галерия – Русе се проведе финална презентация на дейността на групите за занимания по интереси: „Керамика“ с ръководител г-н Ясен Тодоров, „Декоративна пластика“ с ръководител г-жа Моника Йорданова и „Приложни техники“ с ръководител г-н Стоян Димов. Групите са сформиран по проект „Твоят час”- BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
До 24.04.2018г. ще дъдат изложени най-добрите творби на ученици – участници в групите.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *