Go to Top

„Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“.


Проектът за мобилност на тема „Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“ е насочен към продължаващо професионално обучение и развитие на специфични умения за преподаване на възрастни на 10 лектори, които работят в ЦПО към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе
Нужди:
1.Лекторите и учителите, които работят в областта на професионалната подготовка на възрастните, имат нужда от допълнителна квалификация и на знанията.
2.Необходимо е запознаване с по добри европейски практики.
3.Натрупания неформален опит и умения в практиката на преподавателите е необходимо да се съпостави и надгради с европейските методи и подходи.
4.Повишаване на професионалните чуждоезикови и ИКТ компетенции.
Цели:
1.Проектът има за цел да повишши преподавателските компетентности на учителите и лекторите от ЦПО към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ и да им помогне да използват придобитите знания.
2.Развиване на личностни и професионални качества като комуникатичност, прецизност, соиална компетентност, адаптивност и интеграция в нова среда.
3.Възприемане и транфериране на европейския опит в преподавателска работа с възрастни.
4.Повишаване на чуждиезиковите и ИКТ компетентности на лекторите.

Критерии за кандидатстване

Срок за кандидатстване 29 ноември 2011г.

Протокол от проведен подбор на кандидати

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *