Go to Top

„Сертифициране на езикови компетенции по професии“

Проект по програма „Леонардо да Винчи“

* Партньор на Рижския строителен колеж – Латвия. Обмяна на опит в областта на практиките в обучението в строителните училища. По този проект през април ни посетиха колеги от Рига.

* Партньор на Университета в гр.Мюнстер – Германия. Тема на проекта: Инструменти за сертифициране на езиковите компетенции по професии. От 07.06 до 12.06.2008г. бе проведена бе работна среща в гр.Памплона – Испания.

Апробация на изпитните тестове за сертифициране на езиковите компетенции по стрoителните професии.

На 23 и 24 октомври 2009 година в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе – партньор в международен проект LCCTV „Сертифициране на езикови компетенции по професии”:DE/07/LLP-LdV/TOI/147089-„LCCTV” по програма „Леонардо да Винчи”, мярка „Трансфер на иновации” се проведе валоризационнен семинар. На семинара с участието на представители на МОМН и НАПОО, директори на професионални гимназии по строителство и по трансторт, ЦПО, Бюра по труда и други социални и бизнес партньори се презентираха дейностите и резултатите от проекта.

Проектът, който е с продължителност от 2007 до 2009 година, цели да разработи инструменти за сертифициране на езиковите компетенции, които ще помогнат на организации като бюра по труда и съюзи на работодателите да оценяват езиковите умения на чуждестранни работници, търсещи работа в други страни членки на ЕС.

Проектът създава: – методология за съставянето на секторно-ориентирани инструменти за сертифициране на езиковите компетенции за професиите; – рамка на езиковите нива отнасящи се за конкретни длъжности (чирак, квалифициран работник, мениджър на първо управленско ниво, мениджър на средно управленско ниво, мениджър на висше управленско ниво); – примерни тестове за заетите в сектор строителство ; – сертификат за професионално владеене на съответния език, валиден във всички страни членки на Европейския Съюз; – учебник по английски език за моряци, на две нива.

http://listserv.uni-muenster.de/mailman/listinfo/lcctv-project

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *