Go to Top

BUILD UP Skills EnerPro – Обучения по енергийна ефективност зa строителни специалисти

BUILD UP Skills

BUILD UP Skills

Партньори на Камарата по проект BUILD UP Skills EnerPro са:

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ), Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия, Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Русе, Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) – Плевен, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” и Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ (София).

Постигането на целите на ЕС в областта на енергията и климата за 2020 г. представлява сериозно предизвикателство пред строителния сектор, който трябва да бъде готов да осигури обновявания с високи енергийни показатели, и по-специално проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия. Тази цел изисква значителни усилия за увеличаване на броя на квалифицираните работници, което е пряко свързанo с качеството на образователните програми и включването на обучения по интелигентни решения за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сградите. В отговор на тези нужди, проектът BUILD UP Skills EnerPro има за цел дадефинира, анализира и опише необходимите технологични компетенции, свързани с най-разпространените решения за ЕЕ и ВЕИ в сградите с помощта на новосъздаден Център за върхови постижения за съвременни енергийни решения; да направи преглед на държавните образователни изисквания (ДОИ) и инициира необходимите промени; да разработи и лицензира нови програми за обучение, включващи новите технически компетенции, както и да създаде капацитет за професионално обучение на преподаватели.

BUILD UP Skills

BUILD UP Skills

Проектът BUS EnerProси поставя редица амбициозни стратегически резултати, сред които са:

Изграждане на Център за върхови постижения.
Провеждане на реални обучения и сертифициране на строителни работници и специалисти по новите програми.
Най-малко 250 сертифицирани работници, заедно с 50 сертифицирани преподаватели, обучени от партньорите по проекта в рамките на срока на неговото изпълнение.
Подобряване на институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да преодолее дефицита в продължаващо професионално обучение на преподавателите.
Допринасяне за изпълнение на предложените дейности във всички приоритетни области, заложени в Националната пътна карта, разработена и приета в първия етап от инициативата BUILD UP Skills.
Залагане на дългосрочни ефекти, които до голяма степен да повлияят за подобряването на съществуващите умения на работната сила в отговор на новите изисквания на пазара, както и да допринесат за цялостното изпълнение на целите за 2020 г. и др.

На 12,02,2016г. в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе се проведе учебен семинар за преподаватели. За повече информация погледнете тук: efectivnost

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *