Go to Top

„Аз мога да строя“ 2010 – 2011 г.

Добра практика в съвместната работа на преподаватели и ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе и бизнеса е работата по проект „Аз мога да строя”.

На 08.12.2010 г. в ПГСАГ „П. Пенев” се проведе работна среща на екипите ученици работещи по проект „Аз мога да строя” с консултантите по екипи – арх. Пламен Маринов и арх. Живка Бочуковска.

На работната среща присъстваха директорът на училището-инж. Камелия Денчева, секретарят на КСБ-ОП-Русе-Василена Димова, председателят на КСБ-ОП-Пловдив-инж. Пламен Иванов и гости. Бяха обсъдени първоначалните идейни проекти на екипите и се уточни график за съвместните срещи.

На 14.10.2010 г. пред учениците от ХІ-те и ХІІ-те класове бе презентиран проект „Аз мога да строя”. Председателят на Камарата на строителите в България – областно представителство Пловдив – г-н Пламен Иванов и експерт-регистър Нели Златарева запознаха присъстващите с целите на проекта, с етапите на работа и партньорствата. Особен интерес предизвикват възможностите бъдещите специалисти да преминат през всички етапи от строителния процес – проектиране, защита на идеен проект пред инвеститори, създаване на работен проект и реализация на одобрения проект. На срещата в ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе проектът бе стартиран със запознаване с идеята и целите на проекта „Аз мога да строя”. Учениците, проявили интерес и желание да се включат, попълниха анкети за сформиране на ученическите екипи. В училището е традиция самоорганизирането на работни екипи на доброволни начала от различните специалности. В проекта приоритетно се включват дванадесетокласниците: трима от специалността „Строителство и архитектура” /ХІІ-а, ХІІ-б, ХІІ-в класове/ по един от специалност „Водно строителство” /ХІІ-ж клас/ и „Интериорен дизайн” /ХІІ-д/; в екипа ще работят и по един представител от единадесетите класове – специалност „Строителство и архитектура” /ХІ-а, ХІ-б, ХІ-в класове/, специалност „Геодезия” /ХІ-г клас/. Преподаватели и ученици виждат в работата по проекта възможност да се измерят знанията и уменията на бъдещите специалисти, да се повиши мотивацията им за развитие и изява, да се открият слабостите в професионалното обучение и след анализ да се направят предложения за преодоляването им, да се развива интеграцията между различните звена в строителния бранш и училището. Надяваме се, че с всичко това ще работим за преодоляването дефицита на достатъчно подготвени квалифицирани кадри в строителния бранш.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *