Go to Top

Финална презентация по проект Синхронизиране на българският обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация

Синхронизиране на българският обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация

Проект по дейност “Мобилност” на секторна програма “Еразъм+”, европейска програма “Учене през целия живот” номер 2014-1-BG1-K102-001186.

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Проектът е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучение, развиване на специфични знания и умения за преподаване и организиране на обучение за реставратори, надграждане на професионалните знания с европейски опит на осем учители и служители.

Дейности по проекта:

 • Сравнителни анализи на двете образователни системи- дискусии, съпоствки, анализи, коментари
 • Запознаване с организацията на учебния процес по теоретична професиона подготовка по специалност „Архитектурна реставрация“
 • Сравнителен анализ и коментари на учебните планове по специалност „Архитектурна реставрация“
 • Запознаване с учебно-техническата база
 • НАБЛЮДАВАНЕ НА УРОЦИ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА РЕСТАВРАТОРИ
 • ОБСЪЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕТОДИ
 • Наблюдение на реставрационни работи в Латвийската национална библиотека
 • Реставрация на предмети на изкуството
 • Реставрация на книги
 • Интеркултурен обмен
 • Архитектурата през миналите векове – Етнографски музей
 • Архитектурата през миналите векове – югенстил
 • Обобщение на постигнатите резултати и планиране на бъдещи съвместни дейности

Изтеглете презентацията

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *