Go to Top

Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Еразъм+“, европейска програма „Учене през целия живот“.

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Еразъм + лого

Проектът „Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучение, развиване на специфични знания и умения за преподаване и организиране на обучение за реставратори, надграждане на професионалните знания с европейски опит на осем учители и служители. Започва набирането на кандидати при съответните изисквания към тях:

Критерии за подбор

  • Мотивация за участие
  • Съвпадение на допустимост на кандидата с целевата група за мобилност
  • Педагогически и професионален опит
  • Спазване на трудовата дисциплина
  • Езикови компетентности – Английски език , сертификат А2
Критерии за подбор

Критерии за подбор

Комисия за подбор

Комисия за подбор


Comment (1)

  • Кари ноември 9, 2014 - 11:05 am Отговор

    Звучи като една добра възможност.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *