Go to Top

Ученическият съвет към ПГСАГ „Пеньо Пенев“ с благотворителна акция

На 19 декември представители на Ученическият съвет към ПГСАГ“Пеньо Пенев“ гр.Русе проведоха благотворителна акция поднесоха дарение под формата на храни и плодове на дома за стари хора и хора с деменция „Приста“ гр.Русе.