Go to Top

График

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020г.

След завършено основно образование

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – удостоверение, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – удостоверение
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 03-05.07.2019 до 16.07.2019 24-25.07.2019
Обявяване на списъците с приетите ученици до 11.07.2019 до 18.07.2019 до 29.07.2019
Записване от 12.07.2019
до 16.07.2019
от 19.07.2019
до 22.07.2019
от 30.07.2019
до 31.07.2019
Попълване нанезаети места 10.09.2019