Go to Top

Заповед за получаване на стипендии 2015 -2016 учебна година

На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП, решение на ПС протокол № 1 от 24.09.2015 г. , П 33/15.02.2013 год. за условията за получаване на стипендии за ученици след завършено основно образование и доклад на комисия с вх.№ 248/20.11.2015 г.

І. Да се изплатят стипендиите за І-ви учебен срок на учебната 2015/2016 год. по Приложение 1, както следва:
1. По чл.4, ал.1, т.1 – за постигнати образователни резултати /отличен успех от
5,50 до 5,99 /
2. По чл.4, ал.1, т.2 – за подпомагане на достъпа до образование ипредотвратяване
на отпадането
3. По чл.4, ал.1, т.3 – за подпомагане на ученици с трайни увреждания
4. По чл.4, ал.1, т.4 – без родител

стипендии 2015-2016

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *