Go to Top

ПГСАГ Пеньо Пенев Русе прием 2014 – 2015

ПРИЕМ 2014 – 2015 СЛЕД VII клас

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС:
БЕЛ НВО*, МАТЕМАТИКА НВО, БЕЛ удостоверение, МАТЕМАТИКА удостоверение
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 17-20.06.2014 27.06-01.07.2014 11 -15.07.2014
Обявяване на списъците с приетите ученици до 26.06.2014 до 04.07.2014 до 17.07.2014
Записване 27.06-01.07.2014 07.07-09.07.2014 18-21.07.2014
Попълване нанезаети места 28.07 2014

„АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ“ НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

Архитектурна реставрация

Архитектурна реставрация

Професия: “Техник реставратор”.
– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Град Русе е известен с бароковата архитектура на сградите,повечето от които са паметници на културата. Поддръжката им изисква квалифицирани кадри, подготвени по специалност “Архитектурна реставрация”. От тази година за пръв път ще бъдат обучавани такива в ПГСАГ “П. Пенев”-Русе. Дефицитът от подготвени кадри в областта на реставрациите е сериозен проблем. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство. Учениците интензивно изучават английски език. Завършилите обучение по професия „Техник-реставратор” намират
успешна професионална реализация като:

 • технически ръководители в строителството
 • главни консерватори/реставратори
 • художници, проектанти и приложници
 • техници, гражданско строителство, инвеститорски контрол, строителство и архитектура
 • чертожници, архитектура, гражданско строителство, промишлено строителство
 • оценители
 • конструктори, професионално обучение
 • служители в общински и областни служби.

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

Професия: “Строителен техник”, – ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради интензивното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:
• в проектантските колективи като технически изпълнители;
• в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
• в областните и общинските технически служби;
• ръководят собствена фирма и заемат различни постове
в по-големи строителни фирми;
• като проектанти и консултанти;
• мениджъри, помощник-технически ръководители или
технически ръководители;
• да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали;
• вещи лица към съда;
• консултанти във фирми за недвижими имоти.

ПРИЕМ 2014 – 2015 СЛЕД VIII клас

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-МИ КЛАС:
БЕЛ свидетелство, МАТЕМАТИКА свидетелство, ГЕОГРАФИЯ свидетелство

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 02-04.07.2014 10.07.2014 18.07.2014
Обявяване на списъците с приетите ученици до 07.07.2014 до 14.07.2014 до 21.07.2014
Записване 08.07.2014 15.07.2014 22.07.2014
Попълване нанезаети места до 04.09.2014

Професия БРОКЕР

Специалност: “Недвижими имоти”.
– ІIІ-та степен на професионална квалификация. Необходимостта от тази специалност е продиктувана от нуждата от висококвалифицирани специалисти, които имат познания за различните технологии на строителство, в кадастъра, за
регулацията, както и в нормативната база, касаеща строителни, икономически и правни въпроси. Поради спецификата на професията в обучението на учениците се обръща особено внимание на поготовката им в областта на предприемачеството, успешното ръководене на самостоятелен бизнес ибизнес-комуникациите.
Завършилите специалност “Недвижими имоти“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • мениджъри на агенции за недвижими имоти, отдели, звена и др.
 • аналитични специалисти в дирекции, отдели, звена и др.
 • експерти във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост
 • консултанти във фирми по управление на проекти за развитие на недвижимата собственост.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Професия: “Дизайнер”.
– ІIІ-та степен на професионална квалификация. Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” –
Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с послед-
ните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформяспет; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

В задочна форма на обучение се приемат ученици в следните специалности:

 • СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
 • БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

“XXI-ви век”
Членовете са изявени общественици от гр. Русе, както и родители на наши ученици. Като сдружение с нестопанска цел към професионалната гимназия то е създадено:

 • да подкрепя училището за неговите функции и дейности, да
  организира благотворителни акции.
 • да подпомага финансово най-изявените ученици, като предос-
  тавя ежегодни СТИПЕНДИИ.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
Валя Янкова – секретар
тел.-канцелария: 082/835 860,
тел.-общежитие: 082/825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Comments (2)

 • Милена август 6, 2014 - 9:57 am Отговор

  За прием след 8-ми клас кога се подават документи за кандидатстване

 • Иван януари 26, 2015 - 6:56 pm Отговор

  Moжели да попитам нешто, а имали прием след 12 клас ?

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *