Go to Top

Конкурс за идеен проект на тема: „Реката, пристана и град Русе“

ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе
организира конкурс за идеен проект на скулптура и литературна творба на тема:
„Реката, пристанът и град Русе“
Участници: ученици от 7 до 12 клас от русенски училища
Срок за представяне на творбите до 20.10.2017 г.
*За идеен проект на скулптурна творба:
Журиране: на 23.10.2017 г. от петчленна комисия в състав: учители по рисуване, скулптура, дизайн и представител на УН „21 век“ при ПГСАГ „Пеньо Пенев“
Идейните проекти, класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място, ще бъдат материализирани от ученици на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ и монтирани в зелените площи на гимназията. Те ще образуват трайна арт инсталация, видима от преминаващите по бул. „Цар Освободител“.
Идейните проекти се представят на хартиен носител в гимназията или на електронен носител на e-mail: tis@abv.bg, със заглавие за конкурса „Реката, пристана и град Русе“– формат А3, с паспарту, с отбелязано: име на автора и училището, в което се обучава.
*За литературна творба:
Журиране: на 23.10.2017 г. от петчленна комисия в състав: учители български език и литература и представител на УН „21 век“ при ПГСАГ „Пеньо Пенев“
Класираните творби на 1-во, 2-ро и 3-то място ще бъдат публикувани в училищния вестник „Стройко“ и на сайта на училището: www.pgsag.com
Литературните творби се представят на хартиен носител в гимназията или на електронен носител на e-mail: tis@abv.bg, със заглавие за конкурса „Реката, пристана и град Русе“– формат А4, с обем до 3 печатни страници.

konkurs

Известни са победителите от конкурса за идеен проект на скулптурна творба „Реката, пристанът и град Русе“, които бяха избрани от петчленна комисия, които са:

Ния Шаопинг Фенг – Хд клас и Йоана Георгиева – ХIд клас на ПГСАГ „П. Пенев“

Ето и наградените проекти:

"Пристан" - Йоана Георгиева

„Пристан“ – Йоана Георгиева

"Град" - Ния Фенг

„Град“ – Ния Фенг

"Река" - Ния Фенг

„Река“ – Ния Фенг

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *