Go to Top

Изложба на творби на наши ученици

Гимназията ни организира изложба на творби на наши ученици, участници в групи за занимания по интереси по проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Очакваме Ви!

уч

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *