Go to Top

Започваме обучение на заети лица

New Нашата професионална гимназия се включва в обучението на заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Така те имат възможност да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.
Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

Повече информация за курсовете, специалностите и професиите ще намерите в раздел „Обучение – Провеждащи се курсове“.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *