Go to Top

Действащи проекти

Представяне на действащите проекти в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

Проект „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“

От 25.06. до 15.07.2017 г. по проектът „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“ КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ от Центъра за развитие на човешките ресурси 20 ученика бяха на обучение в Болоня / Италия /, и 20 в Керпен / Германия /. Презентация за обучението Прочети още