Go to Top

Проекти

BUILD UP Skills EnerPro – Обучения по енергийна ефективност зa строителни специалисти

Подобряване на институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да преодолее дефицита в продължаващо професионално обучение на преподавателите.Прочети още

Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство

Проектът „Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство“ има за цел да покрие необходимостта от професионално надграждане на знания и умения на преподаватели и ръководители от професионални обучителни организации в строителството.Прочети още

Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация

link icon

Проектът „Синхронизиране на българския обучителен опит с европейския в архитектурната реставрация“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучениеПрочети още

Проект – Квалификация и мотивация за конкурентно включване в пазара на труда

Проект – BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”   Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ стартира процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне Прочети още

„Латвийският опит в обучението на реставратори“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“. Проектът „Латвийският опит в обучението на реставратори“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучение, развиване на специфични знания и умения за преподаване и организиране на обучение за реставратори, надграждане на професионалните Прочети още

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ успешно се включи в проект „Ученически практики“

link icon

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ПГСАГ „Пеньо Пенев“ успешно се включи в проект „Ученически практики“. В проекта се включиха ученици от специалностите „Строителство и архитектура“, „Интериорен дизайн“, „Системно програмиране“ и „Брокер на недвижими имоти“.  Проектът има за цел подобряване на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение Прочети още

„Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“. Проектът за мобилност на тема „Усвояване на европейския опит в обучението на възрастни“ е насочен към продължаващо професионално обучение и развитие на специфични умения за преподаване на възрастни на 10 лектори, които работят в Прочети още

„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Цели на проекта: 1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. 2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. 3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от Прочети още