Go to Top

Приключени проекти

Представяне на приключените проекти в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

„Обучение на учители в използването на специализиран софтуер“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“.   Обучение на учители в използването на специализиран софтуер Критерии за кандидатстване Информационна среща Компютърна графика

„Усвояване и развиване на строителни умения за конкретно работно място чрез практика / стаж / на ученици в Германия“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“.     „Усвояване и развиване на строителни умения за конкретно работно място чрез практика / стаж / на ученици в Германия“ Критерии за кандидатстване Протокол за подбор на кандидати

„Ученически и студентски практики”

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта: Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;. Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на Прочети още

„Аз мога да строя“ 2011 – 2012 г.

На 19.10.2011 в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ председателят на „Камара на Строителите в България“ – Областно представителство град Пловдив г-н Пламен Иванов даде старт на таз годишния етап на проекта „Аз мога да строя“. На откриването присъстваха ученици от 12 клас, директорът на ПГСАГ инж. Камелия Денчева, секретарят на „Камара на Прочети още

„Аз мога да строя“ 2010 – 2011 г.

Добра практика в съвместната работа на преподаватели и ученици от ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе и бизнеса е работата по проект „Аз мога да строя”. На 08.12.2010 г. в ПГСАГ „П. Пенев” се проведе работна среща на екипите ученици работещи по проект „Аз мога да строя” с консултантите по екипи Прочети още

„Сертифициране на езикови компетенции по професии“

Проект по програма „Леонардо да Винчи“ * Партньор на Рижския строителен колеж – Латвия. Обмяна на опит в областта на практиките в обучението в строителните училища. По този проект през април ни посетиха колеги от Рига. * Партньор на Университета в гр.Мюнстер – Германия. Тема на проекта: Инструменти за сертифициране Прочети още

„Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в България и Румъния“

Партньор на Каритас Русе по проект „Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в България и Румъния“ – J2S/2007/ISEC/486 Координатори по този проект за ПГСАГ „П.Пенев“ Русе са – Розалина Ковачева-Петрова и Янка Гагова, а доброволци – Маринела Дечева и Елица Пенчева от 9а клас.

„Център за професионално обучение на възрастни за учене през целия живот и ППО“

Проект по програма ФАР   Проекта се финансира по грантова схема от ЕС в размер на 193 000 евро. Проекта е за предоставяне на квалификацоинни услуги по следните специалности от направление строителство: Строителство и архитектура, Геодезия, Транспортно строителство, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Прочети още