Go to Top

Профил на купувача

Oбществена поръчка за доставка на материали ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – гр. Русе

Покана за обществена поръчка Приложение към договор УКАЗАНИЯ КЪМ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ Дата на валидност: 22.02.2013 г. час 16:30 За всички заинтересовани лица: Съгласно ал.1 и 3 от чл.101 г от глава 8а на ЗОП, длъжностните лица определени от Възложителя разглеждат офертите и съставят протокол за резултатите от работата си. Прочети още

Обява

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе уведомява интересуващите се, че на 03.10.2011г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следното помещение: Учебна работилница – площ 49,7 кв. м, с предназначение – металообработване. Учебната работилница се намира в Източна промишлена зона.   Начална цена – 497 лв. Прочети още