Go to Top

2009 / 2010 учебна година

Кратко представяне на наградите получени през 2009/2010 учебна година в ПГСАГ „Пеньо Пенев“.

Участие в регионалния кръг от национално състезание по професионално направление строителство „Най-добър в професията“ проведено на 20.03.2010г. в Силистра.

Нашите участници заеха едно първо и едно трето място в индивидуалното класиране. Денис Сергеев Демирев – първо място по спирит ефекти и Мартин Любенов Георгиев – трето място на облицовки и настилки. Вода.

Участие в Панорамата на професионалното образование 2010г. в град Пловдив