Go to Top

Обучение

Теми от Националните изпитни програми, които отпадат при провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, за учебната 2019-2020 година..

Теми от Националните изпитни програми, които отпадат при провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.Прочети още

Специалности

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА – ІIІ-та степен на професионална квалификация. По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и контрол на строителството. Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование. Строителен техник АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ – ІIІ -та Прочети още