Go to Top

графици

Преустановяват се присъствените учебни занятия от 01.11.2021 година

Присъствените учебни занятия в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе се прекратяват от 01.11.2021 г. до второ нареждане. Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда по утвърдените до момента от Директора програма и график на учебните занятия с продължителност на часовете – 30 минути.