Go to Top

Обществена поръчка за доставки на материали към ПГСАГ “Пеньо Пенев”

Решение за класиране на участниците съгласно обявените критерии

Решение за класиране на участниците съгласно обявените критерии

Протокол за отваряне на ценови предложения

Протокол за отваряне на ценови предложения

Протокол за разглеждане и оценяване на технически предложения

Протокол за разглеждане и оценяване на технически предложения

обществена поръчка ПГСАГ Пеньо Пенев Русе

обществена поръчка ПГСАГ Пеньо Пенев Русе

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ “Пеньо Пенев”-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва:

Открита процедура с предмет „Доставка на материали за нуждите на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” – Русе” по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Материали по проект BG051PO001-1.1.10 „Професионална квалификация и мотивация за трудова реализация“
Обособена позиция № 2 – Строителни материали за учебна практика.
Обособена позиция № 3 – Канцеларски материали и консумативи
Обособена позиция № 4 – Електроматериали
Обособена позиция № 5 – Градински и посадъчни материали;
Обособена позиция № 6 – Хигиенни и почистващи материали
Документация
Решение за обществена поръчка май 2014
Обявление за обществена поръчка май 2014

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *