Go to Top

Oбществена поръчка за СМР на учебни корпуси в ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе

Oбществена поръчка за СМР на учебни корпуси в ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе

На основание по чл. 14, ал. 4, т. 1 по реда на глава осма „а” от ЗОП, ПГСАГ «Пеньо Пенев»-Русе, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:
Предмет на процедурата: СМР в учебни корпуси, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Ремонти в стаи и кабинети;
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на ПВС и алуминиева дограма;
Обособена позиция 3: Ремонт на покриви.

Покана
Приложение за СМР
Документация за СМР

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *