Go to Top

ПГСАГ Пеньо Пенев – Русе уведомява, че ще проведе търг за отдаване под наем на помещениe

„ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе уведомява интересуващите се, че 16.08.2013г. ще се проведе търг за отдаване под наем на:

1. описание на имота:
Учебна работилница – площ 30 м² , с предназначение – полиграфска дейност;
Учебната работилница се намира на партер, в корпус Г на ПГСАГ „П. Пенев”, на адрес: град Русе, бул.”Цар Освободител” 105А
2. вид на търга – с тайно наддаване;
3. начална цена – 240,00 лв, без ДДС;
4. начина на плащане – по банков път;
5. дата, място и час на провеждане на търга: на 16/08/2013 г., стая 212, ет. 2, корпус В на ПГСАГ „Пеньо Пенев”-Русе, бул. „Цар Освободител” 105А, от 14.00 часа;
6. срок на отдаване под наем – десет години.
7. размер на депозита – 250,00 лева;
8. други тръжни условия:
– Оглед на помещенията – всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, от 01/08/2013 г. до 15/08/2013 г.
– Закупуване на тръжни книжа от 01/08/2013 г. до 16/08/2013 г. в счетоводството на ПГСАГ „Пеньо Пенев”-Русе, ІІ етаж, стая 212, град Русе-7000, бул. „Цар Освободител” 105А..
– Подаване на оферти до 12 часа на 16/08/2013 г. в канцеларията на ПГСАГ „Пеньо Пенев”-Русе, ІІ етаж, стая 212, град Русе, бул. „Цар Освободител” 105А..
– Телефони за справки: 082/83-50-65, 83-58-60.

ПГСАГ Пеньо Пенев – Русе уведомява, че ще проведе търг за отдаване под наем на помещения

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *