Go to Top

Обществена поръчка за доставка на оборудване

На основание по чл. 7, ал. 1-4 от ЗОП, ПГСАГ «Пеньо Пенев»-Русе, кани всички заинтересовани лица, да участват в процедура по възлагане на обществена поръчка, както следва:
Предмет на процедурата: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и обзавеждане за компютърни кабинети по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на компютърни конфигурации;
Обособена позиция 2: Доставка на компютърно оборудване;
Обособена позиция 3: Доставка на софтуер;
Обособена позиция 4: Доставка на обзавеждане на компютърни кабинети;
Решение за обществена поръчка

Въпроси и отговори:

Въпрос: В документацията не открихме прогнозни цени за отделните обособени позиции, а процедурата допуска участие по отделни позиции, което е свързано с размера на гаранцията за участие.

Отговор: ПГСАГ „Пеньо Пенев”‐Русе е представила надлежно цялата информация, необходима на участниците по обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и обзавеждане на компютърни кабинети за нуждите на ПГСАГ „Пеньо Пенев”‐Русе в Регистъра на обществените поръчки ‐ АОП, включително и прогнозните стойности по всяка от четирите обособени позиции, а именно:
Обособена позиция №1 – „Доставка на компютърни конфигурации”, прогнозна стойност: 28 000 лв.;
Обособена позиция №2 – „Доставка на компютърно оборудване”, прогнозна стойност: 17 000 лв.;
Обособена позиция №3 – „Доставка на софтуер”, прогнозна стойност: 25 000 лв.;
Обособена позиция №4 – „Доставка на обзавеждане за компютърни кабинети”, прогнозна стойност: 25 000 лв.

Въпрос: Моля за уточнение на количествата по отделните обособени позиции. Има разминаване от количествата, посочени в обявлението и Приложение 1 към документацията за участие.

Отговор:
‐ По обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации”, необходимото количество е 28 броя;
‐ Доставката на мрежово оборудване за 2 компютърни кабинета спада към обособена позиция № 2;
‐ По обособена позиция № 3 – „Доставка на софтуер” необходимото количество CorelDRAW Graphics Suite X6 е 24 броя.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *