Go to Top

Теми от Националните изпитни програми, които отпадат при провеждането на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, за учебната 2019-2020 година..

З А П О В Е Д №  622-481/ 08.05.2020 година на Директора на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването, свързана с обявяване на национална извънредна ситуация в страната,  насоки за организирането и провеждането на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация и провеждане на дистанционно обучение по учебна и производствена практика в професионалното образование и обучение на МОН  и доклади от председателите на комисии за провеждане на ДКИ  през настоящата 20219/2020 учебна година – вх.№ 898-1/07.05.2020 г. от инж.Стела Николова Горчева; 898-2/07.05.2020 г. от арх.Жасмина Докинова Ангелова-Ковачева и 898-3/07.05.2020 г. от  инж.Цветанка Пенчева Вълкова.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *